AVG

Informatie over de omgang met persoonsgegevens

Purch AB verwerkt persoonsgegevens om haar klantafspraken na te komen en om nieuwe en bestaande zakelijke klanten op de markt te brengen. Veel voorkomende activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van de klantovereenkomsten zijn inkoopanalyse om klantbesparingen te identificeren en te realiseren en het opzetten van processen voor de levering van materialen.

De persoonsgegevens die worden verwerkt bestaan uit namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en naam werkgever. 

De persoonsgegevens worden routinematig gewist wanneer ze niet langer de bovenstaande doeleinden dienen. 
U kunt zich op elk moment afmelden voor de marketingmailouts van Purch AB. U kunt zich afmelden via de link in onze mailouts of door op een andere manier contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar info@purch.se.

Bij uitschrijving bewaren we uw naam in onze registers gekoppeld aan de informatie dat u geen Marketingmails van Purch ABs meer wilt ontvangen.

U kunt er ook voor kiezen om uw persoonsgegevens volledig uit de registers van Purch ABs te laten wissen. U hebt het recht om een transcriptie uit onze administratie op te vragen om te zien welke informatie over u bij ons is geregistreerd en wij zullen uiteraard op verzoek onjuiste, onvolledige of misleidende informatie corrigeren.

Manage cookie settings
This website uses cookies to make our services work, and that’s why some cookies are necessary and can’t be declined. We use cookies to give you the best user experience possible. You can manage your cookies in the next session.
Cookie settings
Cookie settings
Necessary Cookies
These Cookies are necessary for our website to work and can’t be turned off. The Cookies are usually only activated when you, for example, fill out a form or create or log in to your account. They don’t track any personal information.
Performance Cookies
These Cookies help us to track the number of visitors on our webpage. They also track where our visitors came from and how they found our website. We use this information to analyze how to make our website more user-friendly for our visitors and which landing pages are most relevant for our customers. The information that we store is, for example, what pages you visit when using our website.
Marketing Cookies
We use these Cookies to analyze how we can make our advertising better. The information helps us to learn more about our visitors and makes it possible to personalize ads based on your previous use of our services.